• Kim Dung - Tác Phẩm Và Dư Luận

Kim Dung - Tác Phẩm Và Dư Luận

  • Nhà sản xuất: Phương Nam
  • Mã sản phẩm: KB4875
  • Tình trạng: Sách này hết
  • 45.000đ

Kim Dung - Tác Phẩm Và Dư Luận

Tác giả: Nhiều tác giả

NXB: Văn Học 2001

Tình trạng: Sách tốt, 274 trang khổ 13X19. Sách in 700 quyển


Tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung là hiện tượng văn học quan trọng và nổi bật của Trung Quốc thế kỉ XX. Nổi bật trước hết là về số lượng bạn đọc đông đảo, chứng tỏ tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung có sức hấp dẫn sâu xa từ nội dung đến hình thức và đã được thử thách qua thời gian.
Kim Dung - Tác Phẩm và Dư Luận là cuốn sách tập hợp những bài viết của nhiều tác giả nghiên cứu, phân tích, lạm bàn... về những tác phẩm của Kim Dung, như: Kim Dung và tiểu thuyết võ hiệp của ông (Phạm Tú Châu); Lạm bàn về tiểu thuyết chưởng của Kim Dung (Ông Văn Tùng); Kim Dung: Hồn tính lãng mạn phương Đông (Vũ Đức Sao Biển); Tản mạn về tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung (Cao Tự Thanh)...

Gửi Bình luận

Please login or register to review

Xu hướng tìm kiếm: Kim Dung - Tác Phẩm Và Dư Luận