• Dictionary Of American Idioms (Bìa Cứng)

Dictionary Of American Idioms (Bìa Cứng)

  • Nhà sản xuất: Chưa cập nhật
  • Mã sản phẩm: KB6261
  • Tình trạng: Còn sách
  • 120.000đ

Dictionary Of American Idioms (Bìa Cứng)

Ban biên soạn: Sunflower

NXB: Thanh Niên 2003

Tình trạng: Sách tốt, 690 trang khổ 16X24. Sách in 500 cuốn


Từ điển tập hợp các cụm từ và các câu  xảy ra thường xuyên trong tiếng Anh của người Mỹ. Sách dùng hơn 12.00 ví dụ để minh họa ý nghĩa của khoảng 8500 dạng thành ngữ trong hơn 600 mục nhập.

Gửi Bình luận

Please login or register to review

Xu hướng tìm kiếm: Dictionary Of American Idioms