• Về Văn Học Nghệ Thuật

Về Văn Học Nghệ Thuật

  • Nhà sản xuất: Chưa cập nhật
  • Mã sản phẩm: KB7292
  • Tình trạng: Còn sách
  • 45.000đ

Về Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả: Hải Triều
NXB: Văn Học 1983
Tình trạng: Sách tốt, bìa như hình, 174 trang, khổ 13X19


Cuộc tranh luận „Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh“ giữa Hải Triều và Thiếu Sơn, Hoài Thanh giữa những năm 30 cũng như những bài viết về văn học nghệ thuật của Hải Triều đã đem lại cho ông vị trí có thể coi là kinh điển của một trong những nhà lí luận phê bình mác-xít đầu tiên và quan trọng nhất của nền văn nghệ cách mạng và cộng sản tại Việt Nam. Trên dưới 70 năm sau, những bài viết này đã thành những tư liệu mà giới nghiên cứu và công chúng quan tâm đến tiến trình phát triển của văn nghệ Việt Nam nên lưu ý.

Gửi Bình luận

Please login or register to review

Xu hướng tìm kiếm: Về Văn Học Nghệ Thuật