Vết Hằn Năm Tháng (Bản in lần thứ nhất)

  • Nhà sản xuất: Chưa cập nhật
  • Mã sản phẩm: SST0068
  • Tình trạng: Còn sách

Vết Hằn Năm Tháng (Bản in lần thứ nhất)
Tác giả: Võ Hồng
NXB: Lá Bối 1965
Tình trạng: Dán gáy, ruột bên trong bị mối ăn một vết phía trên không ảnh hưởng chữ nên còn đọc tốt,260 trang khổ 12.2X18.3

Sách Sưu Tầm (Không Bán)

Gửi Bình luận

Please login or register to review

Xu hướng tìm kiếm: Vết Hằn Năm Tháng