• Ông Già Khốt-Ta-Bít (Bìa Cứng)

Ông Già Khốt-Ta-Bít (Bìa Cứng)

  • Nhà sản xuất: Chưa cập nhật
  • Mã sản phẩm: SST0025
  • Tình trạng: Còn sách

Ông Già Khốt-Ta-Bít (Bìa Cứng)

Tác giả: L.La-ghin
NXB: Cầu Vồng 1990
Tình trạng: Sách nguyên vẹn, 252 trang. (Sách sưu tầm. Không bán)

Gửi Bình luận

Please login or register to review

Xu hướng tìm kiếm: Ông Già Khốt-Ta-Bít