Giáo trình Đại Học, Cao Đẳng

Giáo trình Đại Học, Cao Đẳng


So sánh sản phẩm (0)


Hướng Dẫn Thực Hành Thư Tín Dụng Dự Phòng

Hướng Dẫn Thực Hành Thư Tín Dụng Dự Phòng

Hướng Dẫn Thực Hành Thư Tín Dụng Dự Phòng Tác dụng: Hà Thị Ngọc Oanh NXB: Thống Kê 2005 Tình tr..

15.000đ

Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Tế Học Vi Mô

Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Tế Học Vi Mô

Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Tế Học Vi Mô (Sách Khoa Kinh Tế Học Bộ Môn Kinh Tế Học Vi Mô Đại Học Kin..

11.000đ

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Cao Cấp Phần II: Giải Tích

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Cao Cấp Phần II: Giải Tích

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Toán Cao Cấp Phần II: Giải Tích (Dành cho sinh viên chuyên nghành ĐH Kinh Tế)..

20.000đ

Hàm Số Thực

Hàm Số Thực

Hàm Số Thực (Những chương bổ sung của giải tích) Tác giả: Đào Văn Phong NXB: Giáo Dục 1978 Tình..

25.000đ

Giáo Trình Đại Cương Lịch Sử Triết Học

Giáo Trình Đại Cương Lịch Sử Triết Học

Giáo Trình Đại Cương Lịch Sử Triết Học (Sách của khoa Triết Học - Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM) B..

20.000đ

Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin

Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin

Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng) NXB: Chính Trị Quốc Gi..

20.000đ

Giáo Trình Thị Trường Tài Chính - Thị Trường Chứng Khoán

Giáo Trình Thị Trường Tài Chính - Thị Trường Chứng Khoán

Giáo Trình Thị Trường Tài Chính - Thị Trường Chứng Khoán Nhà xuất bản: Nxb Thống kê 2008 Tình tr..

55.000đ

Giáo Trình Thị Trường Chứng Khoán

Giáo Trình Thị Trường Chứng Khoán

Giáo Trình Thị Trường Chứng Khoán Tác giả: TS. Bùi Kim Yến NXB: Lao Động Xã Hội 2006 Tình trạng..

35.000đ

Giáo Trình Thẩm Định Giá Trị Bất Động Sản

Giáo Trình Thẩm Định Giá Trị Bất Động Sản

Giáo Trình Thẩm Định Giá Trị Bất Động Sản (Trường ĐH Kinh Tế TP HCM) Tác giả: Nguyễn Ngọc Vinh - Ng..

60.000đ

Giáo Trình Tâm Lí Học Đại Cương

Giáo Trình Tâm Lí Học Đại Cương

Giáo Trình Tâm Lí Học Đại CươngChủ biên: Nguyễn Quang UẩnNXB: Đại Học Sư Phạm 2013Tình trạng: Sách t..

30.000đ

Giáo Trình Tài Chính Quốc Tế

Giáo Trình Tài Chính Quốc Tế

Giáo Trình Tài Chính Quốc Tế (Dùng Cho Các Trường Đại Học) Tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (Chủ N..

86.000đ

Giáo Trình Sau Đại Học - Tim Mạch Học

Giáo Trình Sau Đại Học - Tim Mạch Học

Giáo Trình Sau Đại Học - Tim Mạch Học Chủ Biên: Huỳnh Văn Minh NXB: Đại Học Huế 2010 Tình trạng..

60.000đ

Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn

Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn

Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn (Sách Khoa Du Lịch Và Khách Sạn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân..

60.000đ

Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh

Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh

Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Chủ biên: Nguyễn Thức Minh NXB: Tài Chính 2007 Tình trạng: Sách ..

40.000đ

Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp

Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp

Giáo Trình Quản Trị Doanh Nghiệp Tác giả: PGS.TS.Đồng Thị Thanh Hương NXB: Thống Kê 2007 Tình t..

40.000đ

Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế

Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế

Giáo Trình Quản Lý Nhà Nước Về Kinh Tế (Sách Bộ Môn Quản Lý Kinh Tế Đại Học Kinh Tế Quốc Dân) ..

30.000đ

Giáo Trình Phương Pháp Và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế

Giáo Trình Phương Pháp Và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế

Giáo Trình Phương Pháp Và Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kinh Tế Tác giả: TS Nguyễn Thị Càn..

20.000đ

Giáo Trình Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán

Giáo Trình Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán

Giáo Trình Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán Biên soạn: Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước NXB: Chính Trị..

30.000đ

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin (Sách dành cho sinh viên Đại Học, Cao Đ..

20.000đ

Giáo Trình Nguyên Lý Kinh Tế Học Vi Mô

Giáo Trình Nguyên Lý Kinh Tế Học Vi Mô

Giáo Trình Nguyên Lý Kinh Tế Học Vi Mô (Sách Khoa Kinh Tế Học Bộ Môn Kinh Tế Học Vi Mô Đại Học Ki..

25.000đ

Giáo Trình Ngữ Nghĩa Học Thực Hành Tiếng Việt

Giáo Trình Ngữ Nghĩa Học Thực Hành Tiếng Việt

Giáo Trình Ngữ Nghĩa Học Thực Hành Tiếng Việt Biên soạn: Dương Hữu Biên NXB: Văn Hoá Thông Tin 2..

40.000đ

Giáo Trình Nghiệp Vụ Thư Ký Soạn Thảo Văn Bản Quản Lý Hồ Sơ Tài Liệu

Giáo Trình Nghiệp Vụ Thư Ký Soạn Thảo Văn Bản Quản Lý Hồ Sơ Tài Liệu

Giáo Trình Nghiệp Vụ Thư Ký Soạn Thảo Văn Bản Quản Lý Hồ Sơ Tài Liệu Biên soạn: Lê Văn In - Phạm ..

80.000đ

Giáo Trình Marketing Du Lịch

Giáo Trình Marketing Du Lịch

Giáo Trình Marketing Du Lịch (Sách Khoa Du Lịch Và Khách Sạn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân) NXB: Đạ..

30.000đ

Giáo Trình Marketing Căn Bản

Giáo Trình Marketing Căn Bản

Giáo Trình Marketing Căn Bản Tác giả: PGS.TS Trần Minh Đạo NXB: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2008 T..

30.000đ

Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê (Ứng Dụng Trong Quản Trị Và Kinh Tế)

Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê (Ứng Dụng Trong Quản Trị Và Kinh Tế)

Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê (Ứng Dụng Trong Quản Trị Và Kinh Tế) Chủ biên: Hà Văn Sơn NXB: Thố..

10.000đ

Giáo Trình Luật Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

Giáo Trình Luật Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

Giáo Trình Luật Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế Tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Luyện NXB: ĐHQG TPHCM 200..

40.000đ

Giáo Trình Lập Dự Án Đầu Tư

Giáo Trình Lập Dự Án Đầu Tư

Giáo Trình Lập Dự Án Đầu Tư Tác Giả: Nhiều Tác Giả NXB: Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2008 Tình trạn..

70.000đ

Giáo Trình Kỹ Thuật Ngoại Thương

Giáo Trình Kỹ Thuật Ngoại Thương

Giáo Trình Kỹ Thuật Ngoại Thương (ĐH Kinh Tế TP Hồ Chí Minh) Tác giả: PGS. TS. Đoàn Thị Hồng Vân ..

35.000đ

Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế (Tập 1)

Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế (Tập 1)

Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế (Tập 1) (Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM) Tác giả: Hoàng Thi Chỉnh - Nguyễn P..

35.000đ

Giáo Trình Kinh Tế Lượng (Sách Kèm Bài Tập Kinh Tế Lượng)

Giáo Trình Kinh Tế Lượng (Sách Kèm Bài Tập Kinh Tế Lượng)

Giáo Trình Kinh Tế Lượng (Sách Kèm Bài Tập Kinh Tế Lượng) Chủ Biên: Hoàng Ngọc Nhậm - Vũ Thị Bích..

70.000đ

Hiển thị từ 151 đến 180 của 210 (7 Trang)